• Reeds gesponsord bedrag
    23.042 €
  • Reeds gestapte dagen
    98
  • Reeds gestapte kilometers
    2854

Naar Compostella voor het goede doel!

Dirk Robaey, enthousiaste zaakvoerder van de firma Tank-Service uit Menen, vertrekt op 31 maart 2019 om 10 u te voet vanaf zijn thuisadres in Menen richting Compostella. En hij doet dat voor het goede doel en heeft daarbij het dagcentrum “De Pelikaan” uitgekozen.  Het gesponsorde bedrag gaat integraal naar het goede doel. Op de vertrekdag zullen vele mensen aanwezig zijn om Dirk te steunen en er zullen ook enkele moedigen meewandelen met Dirk tot in Doornik. Daar hij overnachten, om dan de dag erop zijn gastland Frankrijk binnen te stappen. Dit voor ongeveer 2 maanden. In totaal wil Dirk ongeveer 2500 km stappen vanuit Menen naar Compostella en dit gedurende minimum 100 dagen.

De Pelikaan is een dagcentrum voor meerderjarige mindervaliden in Menen (West-Vlaanderen). In hun woonondersteuning willen ze een kwaliteitsvolle thuis creëren voor de bewoners. De leefgroep heeft constante begeleiding en de infrastructuur, de personeelsomkadering, het leefklimaat, het activiteitenaanbod en de ondersteuning sluiten zo goed mogelijk aan op de wensen van hun bewoners. Er wordt op elk vlak rekening gehouden met het individuele tempo en de mogelijkheden van iedere bewoner. Ook zijn er talrijke buitenhuis activiteiten waar ze graag van gebruik maken.

Dit prachtig initiatief mag dus rekenen op de steun van Dirk, en daarvoor stapt hij (helemaal alleen) richting Compostella vanuit zijn thuisbasis in Menen. Op zondag 31 maart 2019 om 10u begint hij aan zijn tocht maar je kan zijn voorbereiding nu al volgen.

Wil je graag een stukje deel uitmaken van dit mooie avontuur en je steentje bijdragen? Steun dan met het sponsoren van een van de dag-etappes van Dirk.

Waar Dirk zich nu op dit moment bevindt?  Volg onzen Dirk hier!